Slimme fietsers scoren bomen 2023

Zeker de helft van alle autoritten die we in Nederland maken is korter dan 5 kilometer. Een afstand die we goed op de fiets af kunnen leggen. Tel daarbij op dat de helft van de werkzame beroepsbevolking binnen 15 kilometer van haar werk woont en de opgave voor werkgevers is duidelijk. Het Klimaatakkoord eist bovendien van grote organisaties dat ze hun CO₂-uitstoot verminderen door meer medewerkers te motiveren op de fiets naar het werk te gaan in plaats van met de auto.

Het reisgedrag van medewerkers is in veel gevallen een grote boosdoener. Hoe zorg je dat medewerkers duurzamer gaan reizen? Om werkgevers in Friesland, Groningen en Drenthe te helpen met deze opgave start in april 2023 de fietsstimuleringsactie Slimme Fietsers Scoren voor Bomen. Gedurende 6 maanden fietsen medewerkers van zoveel mogelijk bomen bij elkaar. Voor elke keer dat de medewerker naar het werk fietst, spaart hij of zij punten voor een boom. 

Met deze actie kunnen werkgevers hun medewerkers op een leuke manier uitdagen om (vaker) op fiets naar het werkte gaan. Minder autoritten betekent minder CO₂-uitstoot en meer fietsen betekent gezonde medewerkers!  Daarnaast filteren meer bomen meer CO2 uit de lucht. Fietsen voor bomen betekent dus dubbele duurzaamheid en vitaliteit.  Niet alleen de autorijdende forenzen kunnen aan de actie meedoen, ook de trouwe fietsende forenzen doen mee. Zij zijn juist de ambassadeurs en laten zien hoe slim en leuk fietsen-naar-je-werk is. Doet u mee?

Effect gedragsverandering

Sinds de coronapandemie gaan medewerkers minder duurzame naar het werk; meer met de auto en minder met het OV.  Met deze actie hopen we dat weer meer medewerkers voor duurzaam vervoer kiezen, in dit geval voor de fiets. Door een langere periode te gaan fietsen, ervaren medewerkers dat fietsen leuker, gezonder, voordeliger is en dat het minder nadelen heeft dan je vooraf hebt gedacht. Door herhaaldelijk te gaan fietsen wordt het vertrouwd en gewoon. Ervaring leert (actie Fietsmaatjes van Twente Mobiel) dat 80% van de nieuwe fietsende medewerkers na de actie blijft fietsen. De fietsapp die voor de actie wordt gebruikt heeft een spelelement. Dat zorgt voor een extra duwtje in de rug om vaker te blijven fietsen. Ook het moment voor deze actie is gunstig. Door de hoge brandstofprijzen zijn medewerkers hoogstwaarschijnlijk eerder bereid anders en duurzamer te gaan reizen.

Pilot

Van september 2022 tot half januari 2023 heeft WSRS met 5 grote bedrijven de pilotactie Slimme Fietsers Scoren Bomen gehouden. De ervaringen vanuit deze pilot worden meegenomen in de definitieve actie 2023 dat geldt voor Friesland (Werk Slim, Reis Slim), Groningen (Groningen Bereikbaar) en Drenthe (Drenthe Reist Duurzaam). Dan kunnen werkgevers in Noord-Nederland met 100+ medewerkers meedoen.