Slimme fietsers scoren bomen

Zeker de helft van alle autoritten die we in Nederland maken is korter dan 5 kilometer. Een afstand die we goed op de fiets af kunnen leggen. Tel daarbij op dat de helft van de werkzame beroepsbevolking binnen 15 kilometer van haar werk woont, en de opgave voor werkgevers is duidelijk. Het Klimaatakkoord eist bovendien van grote organisaties dat ze hun CO₂-uitstoot verminderen. Het reisgedrag van medewerkers is in veel gevallen een grote boosdoener. Hoe zorg je dat forenzen duurzamer gaan reizen? Om werkgevers te helpen met deze opgave, start in september de actie Slimme Fietsers Scoren voor Bomen. Met deze actie kunnen werkgevers hun medewerkers op een leuke en uitdagende manier enthousiasmeren om vaker op fiets naar het werkte gaan in plaats van met de auto. Minder autoritten betekent  minder CO₂-uitstoot! Win-win dus! Gedurende 100 werkdagen (4 maanden) fietsen medewerkers van 5 werkgevers (provincie Fryslân en de gemeenten Waadhoeke, Súdwest-Fryslân, Smallingerland en Leeuwarden) 3000 bomen bij elkaar. Voor elke gefietste kilometer krijgen ze 5 punten. Een boom is 300 punten waard = 60 km. Samen leggen de medewerkers dus 180.000 kilometer af. De actie start op 19 september en eindigt op 15 januari 2023. Niet alleen de autorijdende forenzen kunnen aan de actie meedoen, ook de trouwe fietsende forenzen doen mee. Zij zijn juist de ambassadeurs en laten zien hoe slim en leuk fietsen-naar-je-werk kan zijn.

Effect gedragsverandering

Als gevolg van de coronapandemie gaan medewerkers minder duurzame naar het werk; meer met de auto en minder met het OV.  Met deze actie hopen we dat weer meer medewerkers voor duurzaam vervoer kiezen, in dit geval voor de fiets. Door een langere periode te gaan fietsen, ervaren medewerkers dat fietsen leuker, gezonder, voordeliger is en dat het minder nadelen heeft dan je vooraf hebt gedacht. Door herhaaldelijk te gaan fietsen wordt het vertrouwd en gewoon. Ervaring leert (actie Fietsmaatjes van Twente Mobiel) dat 80% van de nieuwe fietsende medewerkers na de actie blijft fietsen. De fietsapp die voor de actie wordt gebruikt heeft een spelelement. Dat zorgt voor een extra duwtje in de rug om vaker te blijven fietsen. Ook het moment voor deze actie is gunstig. Door de hoge brandstofprijzen zijn medewerkers hoogstwaarschijnlijk eerder bereid anders en duurzamer te gaan reizen.

Verdubbelaar

Slimme Fietsers Scoren Bomen speelt ook in op de zorgen die spelen rondom behoud van de natuur. Medewerkers zorgen niet alleen voor minder CO2-uitstoot door duurzaam te reizen. Ze scoren ook bomen met het fietsen, en een boom is nauw verbonden met CO₂-reductie: zij filteren CO₂ uit de lucht. Fietsen voor bomen betekent dus dubbele duurzaamheid. 

Pilot

Slimme Fietsers Scoren Bomen is een pilot. Het doel is om de actie volgend jaar uit te rollen in Friesland. Dan kunnen alle Friese 100+ werkgevers meedoen.  

 Benieuwd naar de actie? Wilt u op hoogte blijven en/of wilt u zich alvast aanmelden voor de actie in 2023? Klik dan op de button!