Slimme fietsers scoren bomen 2023

 

Zeker de helft van alle autoritten die we in Nederland maken is korter dan 5 kilometer. Een afstand die we goed op de fiets af kunnen leggen. Tel daarbij op dat de helft van de werkzame beroepsbevolking binnen 15 kilometer van haar werk woont. Het Klimaatakkoord eist bovendien van grote organisaties dat ze CO₂-uitstoot verminderen in het zakelijk – en woon-werkverkeer.  De opgave voor werkgevers is duidelijk: meer medewerkers motiveren (vaker) op de fiets naar het werk te gaan in plaats van met de auto.

Gelijk aanmelden

Werkgevers: Meldt u zich hier aan voor de actie 2023!

Werknemers: Meld je hier aan! 

Hoe verander je reisgedrag?

Hoe zorg je dat medewerkers anders en duurzamer gaan reizen? Hoe krijg je invloed op hun reisgedrag?  Werk Slim, Reis Slim helpt werkgevers in Friesland met deze opgave. Op 1 juni 2023 start de fietsstimuleringsactie Slimme Fietsers Scoren Bomen. Vier maandenlang (juni t/m september 2023) kunnen hun medewerkers bomen sparen met fietsen-naar-het-werk. Voor elke keer dat de medewerker fietst spaart hij of zij punten voor een boom. De bij elkaar gefietste bomen vormen samen een beleefbos. Dat bos legt Staatsbosbeheer (SBB) in het voorjaar van 2024 aan in Friesland, bij Nieuwehorne. Daar worden drie hectare maisakkers gefaseerd omgetoverd tot een bos voor mens, flora en fauna met extra aandacht voor biodiversiteit. We hopen dat de deelnemers 8000 bomen bij elkaar te fietsen.

’Fietsen voor bomen! Dat is dubbel werken aan het klimaat!
Brandstof besparen en bomen planten die CO2 omzetten in zuurstof. Door het project ‘Bosk’ van 2022 willen Friezen veel meer bomen. Door de fietsstimuleringsactie kunnen werkgevers een boost geven aan duurzaam mobiliteitsbeleid, groen werkgeverschap en extra aandacht hebben voor de natuur. Ik roep de Friese werkgevers op om deze zomer tenminste 15.000 bomen bij elkaar te fietsen!’ 
Bouwe de Boer, projectleider Fossylfrij Fryslân

Vitaal en dubbel duurzaam op een leuke manier

Met deze fietsactie kunnen werkgevers hun medewerkers op een sympathieke manier uitdagen om (vaker) op fiets naar het werk te gaan in plaats van met de auto. Minder autoritten betekent minder CO₂-uitstoot en meer fietsen betekent gezonde medewerkers! Bomen zijn de sympathieke verdubbelaar in deze actie. Het zijn onze groene longen: ze zetten CO2 om in zuurstof. Fietsen voor bomen betekent dus vitaliteit en dubbele duurzaamheid. En het is een aanzet tot nieuw duurzaam mobiliteitsbeleid. Niet alleen de autorijdende forenzen kunnen aan de actie meedoen, ook de trouwe fietsende forenzen doen mee. Zij zijn juist de ambassadeurs en laten zien hoe slim en leuk fietsen is. Ook is de landelijke actie Da’s zo gefietst van de overheid in de actie opgenomen. Korte (privé)ritjes worden extra beloond. Hoe vaker medewerkers fietsen hoe vertrouwder het wordt.

Wie kunnen meedoen?

Al uw medewerkers kunnen aan de actie meedoen. Medewerkers kunnen voor de volgende ritten punten verzamelen:
• met de fiets van en naar het werk
• overstappen van auto naar fiets
• met de fiets voor een zakelijke rit
• met de fiets als onderdeel van een rit met het openbaar vervoer (fiets – trein/bus – fiets)
• korte privéritjes naar winkel, kapper, sport enzovoort
• recreatief fietsritje (tot max. 60 km per rit)

Update: Nog een maand te gaan.

September-aanbieding: U kunt zich als werkgever nog steeds aanmelden voor de fietsstimuleringsactie Slimme Fietsers Scoren Bomen, ook deze laatste maand. Uw medewerkers kunnen zich dan nog één maand fietsend inzetten voor de aanleg van een beleefbos in Friesland. Met elke fietskilometer krijgen ze dubbele punten die ze kunnen verzilveren voor bomen. In de fiets-app die bij de actie hoort lezen deelnemers hoeveel kilocalorieën, kilometers en bomen ze bij elkaar hebben gefietst en ze lezen hoeveel CO2 ze hebben bespaard.

Met z’n allen op de trappers voor minimaal 5000 bomen

De hele maand september 2023 verdienen medewerkers die meedoen aan de actie Slimme Fietsers Scoren Bomen dubbele punten met hun fietskilometers. Deze laatste maand fietsen ze voor Fietsamientjes: vitaal, gezond en plezier. U kunt daarmee uw medewerkers motiveren om ook na de vakantie (weer) op de fiets naar het werk te gaan in plaats van met de auto. Als fietsvriendelijke werkgever zorgt u met deze actie voor een beter milieu, vitale medewerkers en werk- en fietsplezier. U sponsort de bomen die uw medewerkers hebben gescoord met het fietsen. Nog een maand met z’n allen flink op de trappers, dan scoren we samen minimaal 5000 bomen voor het nieuwe beleefbos in Friesland. Ervaring leert ook dat hoe vaker je fietst hoe groter de kans dat je blijft fietsen en dat is wat we graag willen.

Meld u aan!

Werkgevers: Meldt u zich hier aan voor de actie 2023!

Werknemers: Meld je hier aan! 

Maakt u samen met ons een succes van de actie?

Doet u mee aan de actie? Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken financiert en organiseert WSRS deze groene fietsactie. Er is een speciale fietsapp (gratis te downloaden) voor deze actie waarmee medewerkers de kilometers registreren en deelnemen aan challenges. Er is een campagneplan en -huisstijl gemaakt. U krijgt gratis een compleet pakket on- en offline interne communicatiemiddelen aangereikt, inclusief wervingsteksten.

Groene sponsorbijdrage

Nee, we vragen een ‘groene’ sponsorbijdrage. U sponsort uw medewerkers door de bij elkaar gefietste bomen te verzilveren. Onze mobiliteitsregisseur bespreek dit graag met u.

Effect gedragsverandering

Sinds de coronapandemie gaan medewerkers minder duurzame naar het werk; meer met de auto en minder met het OV. Je ziet dus ook de files weer toenemen. Met deze actie hopen we dat weer meer medewerkers voor duurzaam vervoer kiezen, in dit geval voor de fiets. Door tijdens een langere periode vaker te gaan fietsen, ervaren medewerkers dat fietsen leuker, gezonder, voordeliger is en dat het minder nadelen heeft dan je vooraf hebt gedacht. Door een paar keer in de week op de fiets naar het werk te gaan, wordt het vertrouwd en gewoon en is de kans groot dat medewerkers blijven fietsen. Ervaring leert ook (actie Fietsmaatjes van Twente Mobiel) dat 80% van de nieuwe fietsende medewerkers na de actie blijft fietsen. De fietsapp van Toogethr Cycles, die voor deze actie wordt gebruikt, heeft spelelementen. Dat zorgt voor een extra duwtje in de rug om te blijven fietsen. Ook het moment voor deze actie is gunstig; de dagen lengen en het weer wordt mooier.

Tijdens de actieperiode wordt in juli de Tour de Cootje gereden met echte etappetruien en een tourtrui, een variant op de Tour de France. In september komt een eindbattle voor de doorzetters. 

Pilot als voorbereiding

In 2022 heeft WSRS met 5 grote bedrijven de pilotactie Slimme Fietsers Scoren Bomen gehouden. De pilot sloot af met een plantdag waarop 3.000 bomen geplant werden in Beekdal De Linde bij Oldeberkoop. De bevindingen vanuit deze pilot zijn opgenomen in het definitieve actieplan. 

Deelnemen?

U kunt u aanmelden voor de actie door uw organisatie op te geven via onderstaande button. Onze mobiliteitsadviseur Tako de Jong of Maarten van der Leck nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om uit te leggen wat de actie en de sponsoring van de bomen inhoudt.

Lees hier de meest gestelde vragen en antwoorden