Duurzame stadslogistiek 2022

bezorging boodschappen binnenstad

Een logistieke keten die een positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid, dat is het belangrijkste doel van WRRS rondom duurzame logistiek. Dit betekent niet alleen minder of geen uitstoot van uitlaatgassen, maar ook minder overlast door opstoppingen of geluid. In 2022 hebben we hierin al een aantal stappen gezet. Zo is het toegangsbeleid tot de autoluwe binnenstad geactualiseerd en wordt dit begin 2023 uitgerold.

Logistieke hub

Bijzonder is de lopende pilot met een hub voor stadslogistiek. Kantoorartikelen leggen via uitstootvrij vervoer de ‘last-mile’ richting de binnenstad van Leeuwarden af. De kantoorartikelen worden aan de rand van de stad – bij PostNL – overgeslagen op zero-emissie voertuigen. Achmea, Rabobank, ROC Friese Poort, Provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden werken mee aan de pilot. In 2023 leggen we vast wat goed en minder goed ging. Daarbij kijken we ook of de pilot een vervolg kan krijgen. In 2023 houdt WSRS ook de probeeracties met een elektrische cargo-bike en elektrische bestelbus.

ZE-Zone in Leeuwarden

De gemeente verkent volgend jaar de mogelijkheden van een Zero-Emissie-zone (ZE-Zone) voor het bevoorradingsverkeer in de binnenstad van Leeuwarden. Dit moet inzicht geven in de kansen en risico’s van een ZE-Zone zodat college en raad een afgewogen besluit kan nemen. De pilot ‘Heijmans Duurzame Logistiek’ is een mooi voorbeeld van stappen maken in ZE-logistiek. De pilot is een samenwerking tussen Heijmans, gemeente Leeuwarden en Caparis en is gericht op de duurzame levering van materialen.