Resultaten onderzoek WSRS effecten coronacrisis op werken en reizen

Werknemers willen niet terug naar ‘het oude normaal’. Dat blijkt uit onderzoek van Werk Slim, Reis Slim (WSRS). Anders werken en reizen verdient ook na versoepeling van de coronamaatregelen meer aandacht.

Uit het onderzoek komt naar voren dat thuiswerken en video-vergaderen, ondanks de grote groep onervaren thuiswerkers, goed bevallen is. De productiviteit blijft in de ogen van werknemers hoog. Medewerkers verwachten dat thuiswerken ook na corona blijft, waardoor veel woon-werkverkeer en zakelijke ritten voorkomen worden. Dat geldt ook voor reistijd, reiskosten, verkeersdrukte/files en daarmee het drastisch verminderen van uitstoot van schadelijke stoffen.

Onderzoek Anders werken en reizen door corona- Werk Slim Reis Slim – juli 2020