Captains Lunch

Op donderdag 21 september is er op hoog niveau – in de Panoramazaal, Achmeatoren in Leeuwarden – voor alle belangrijke captains en operationals uit ons netwerk weer een Captains lunch. Wij nodigen u daarom van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. U wordt geïnformeerd over de meest actuele onderwerpen van werkgeverschap en mobiliteit waar u als organisatie en werkgever de komende jaren mee te maken krijgt. En we bepalen samen de koers van Werk Slim, Reis Slim (WSRS) voor het vergroenen van werken, reizen en vervoeren in 2024 en 2025.

Programma

10.30 – 11.00 uur        Inloop in de Panoramazaal

11.00 uur                       Start programma
– Introductie gedeputeerde provincie Fryslân Matthijs de Vries en wethouder Evert Stellingwerf gemeente Leeuwarden
– Marco Martens van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit

11.45 uur                       Lunch en sparring-carrousel over duurzame mobiliteit met informatietafel:
stadsdistributie met o.a. goederenhub, fietsstimulering, Advies op maat, Fossylfrij Fryslân, normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit, gedragsverandering, onderwijs en mobiliteit

12.55 uur                       Tanja van Kooten, gedragsadviseur over gedragsverandering in gang zetten

13.30 uur                       Einde

Zie hier voor meer informatie

Direct aanmelden