Autobezit in Nederland blijft groeien

Uit cijfers van het CBS blijkt dat Nederland inmiddels meer personenauto’s heeft dan huishoudens. Afgelopen jaar telde Nederland, op een totaal van ongeveer 8 miljoen huishoudens, ongeveer 8,5 miljoen personenauto’s. 74 procent van de Nederlandse huishoudens had vorig jaar minimaal 1 auto. De verwachting is dat het aantal auto’s in 2030 is toegenomen tot ongeveer 9,5 miljoen.

Sinds 1990 is het autobezit in Nederland gestegen van 0,8 naar bijna 1,1 auto per huishouden. Een stijging die in vergelijking met andere Europese landen fors te noemen is. Inmiddels heeft Nederland per inwoner meer auto’s dan Frankrijk, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

Autobezit in de regio neemt toe

Het kennisinstituut voor Mobiliteit deed verder onderzoek naar het gebruik van auto’s. Zij zien vooral een snelle stijging in de regio van het aantal auto’s. De woonplek bepaalt daarmee steeds vaker je autobezit.

De ondervraagden gaven tijdens het onderzoek dan ook aan dat autobezit geen vrije keus is, maar een bittere noodzaak. De afgelopen jaren zijn in deze regio’s veel voorzieningen als ziekenhuizen, supermarkten en bibliotheken verdwenen, waardoor de afstanden groter zijn geworden. Met name in krimpregio’s zien onderzoekers het aantal auto’s stijgen. Daar neemt dan ook het aantal voorzieningen het mees af.

Afname van autobezit in stad

Cijfers tonen aan dat in steden het bezit van een auto steeds minder vanzelfsprekend wordt. Daar daalt zelfs het aantal bezitters van een auto. De stad biedt volgens de onderzoekers dan ook veel meer mogelijkheden voor een autovrij bestaan. Een stad leent zich namelijk minder goed voor de auto vanwege de schaarse ruimte, het drukke verkeer en de hoge (parkeer)kosten.

Werk Slim Reis Slim

Werk Slim Reis Slim wil laten zien dat het ook kan! De doelstelling is dat er tijdens de spitstijden minder auto’s op de weg rijden en dat de CO2-uitstoot wordt vermindert. Dit doen wij samen met bedrijven en organisaties uit Fryslân. Samen kunnen wij Leeuwarden en de regio Fryslân bereikbaar houden op een duurzame manier. Dat kunnen wij doen door anders te werken, reizen en vervoeren: slim, veilig, gezond en duurzaam. Door het stimuleren van de fiets om naar het werk te komen, thuiswerken, het openbaar vervoer en duurzame stadsdistributie, kunnen wij groener forenzen. Een slimmere manier van werk-woonverkeer om drukte en CO2-uitstoot te verminderen is ook nodig.

Bron: Platteland wordt steeds afhankelijker van de auto – en dus neemt hun aantal toe – Gebiedsontwikkeling.nu

Wil jij ook minder auto’s op de weg voor het woon-werkverkeer en de fiets, het OV en het thuiswerken stimuleren bij je werknemers? Klik op de button en meld uw organisatie aan!

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *