Onderzoek aantrekkelijke binnenstad door minder vervoersbewegingen

De gemeente Leeuwarden maakt plannen voor het aantrekkelijker maken van de binnenstad en het verminderen van de vervoersbewegingen en de overlast daarvan. Het is belangrijk dat bewoners en ondernemers in de binnenstad met deze plannen meedenken. De gemeente is daarom blij te zien dat veel betrokkenen hun mening hebben gegeven in de enquête van Noud Roozen, student aan de NHL. De plannen krijgen na de zomer een vervolg.

Belangrijkste bevindingen uit het onderzoek

  • In totaal hebben meer dan 100 ondernemers en bewoners hun mening gegeven. Naast de enquête is er een observatie in de omgeving van het Gouverneursplein uitgevoerd. De meeste respondenten van de enquête kwamen uit dit gebied.
  • Om de stad aantrekkelijker te maken vindt bijna iedereen vergroening belangrijk, zo bleek uit de enquête.
  • 80% van de respondenten vindt het belangrijk dat het aantal vervoersbewegingen vermindert.
  • Twee derde vindt dat minder laden en lossen een positieve invloed heeft op de aantrekkelijkheid van de binnenstad.
  • Venstertijden (vaste tijdstippen waarop vrachtwagens mogen laden en lossen)  zijn een goede oplossing om de overlast van laad- en losverkeer te verminderen, vindt 80%.
  • De overlast die wordt ervaren door laden en lossen, heeft te maken met geluid van grote vrachtwagens (draaiende motoren, rolcontainers) en fysieke overlast (bijvoorbeeld opstoppingen in de Sint Jacobsstraat).
  • Naast laad- en losverkeer staan de coffeeshopbezoekers en de hardrijders (scooters en autoverkeer) in de top drie van groepen die overlast veroorzaken.
  • Veel verkeer rijdt zonder bestemming (‘doelloos’) rond in de omgeving Gouverneursplein. Tijdens een twee uur durende observatie – in de middag – zijn 75 voertuigen geteld die geen bestemming in dit gebied hebben. Zij stoppen niet in het gebied. 70% van dit verkeer (ruim 50 voertuigen) komt binnen via de Eewal en de Wortelhaven, rijdt het plein op, keert om de fontein en vertrekt wederom via de Eewal en de Wortelhaven. Dat gaat in beide straten dus om ruim 100 verkeersbewegingen (heen en terug) zonder bestemming in twee uur.
  • Een goede oplossing om ‘doelloos verkeer’ in het gebied te voorkomen, is volgens twee derde van de ondervraagden het onderscheid maken in wie wél en níet toegang krijgt tot het gebied. Met dit maatwerk in het toegangsbeleid is het mogelijk onderscheid te maken per voertuigcategorie of per doelgroep (bv. bewoner, ondernemer, leverancier).

Weet weten?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Klaas Yde Haarsma, adviseur Werk Slim, Reis Slim. Telefoon 06 53 29 04 81; Email klaas.yde.haarsma@rhdhv.com. Meer informatie over duurzame stadsdistributie leest u op onze website.