Project stadsdistributie

Ondernemers en gemeente maken plannen voor duurzame en slimme binnenstadslogistiek

Woensdag 6 februari 2019 hebben vijftig Leeuwarder ondernemers, werkgevers en gemeente plannen gemaakt voor duurzamer, slimmer en minder logistiek vervoer in de binnenstad.

Net als in andere steden wordt de binnenstad in Leeuwarden steeds drukker. Er komen meer toeristen en het aantal vervoersbewegingen groeit door een toename van logistieke bewegingen (pakketten, horeca bevoorrading, bouwactiviteiten etc). Tegelijkertijd willen we een aantrekkelijke stad blijven. Daarnaast hebben ondernemers in de binnenstad aangegeven in de komende jaren aan de slag te willen  met het thema vergroening. Ze zien dat de bezoeker steeds meer een recreatief motief heeft en als voetganger en fiets meer ruimte vraagt. De consument komt voor een combinatie van horeca, winkels, cultuur en evenementen. Dit vraagt om een aantrekkelijke binnenstad met ruimte voor de bezoeker en minder logistieke vervoersbewegingen en voldoende ruimte voor bedrijven om goed te kunnen functioneren. 

Tijdens een inspirerend overleg zijn ondernemers aan de slag gegaan met vragen als ‘Hoe gaan we emissie verlagen? Hoe bundelen we vervoersstromen? En hoe maken we de binnnenstad nog aantrekkelijke? Tijdens het overleg zijn concrete ideeën en initiatieven ontstaan, waaronder plannen om levermomenten te verminderen, afvalstromen te bundelen en een afhaalpunt te realiseren.

De ondernemers, logistieke bedrijven, werkgevers en gemeente gaan ermee aan de slag. Doel is om rond de zomer een actieplan gereed te hebben.