Fiets op #1

De afgelopen jaren is met succes geïnvesteerd in de bereikbaarheid van Leeuwarden met spitsmijdende maatregelen (programma Beter Benutten) en met de vrij-baanprojecten in de verbetering van de infrastructuur, ook voor de fiets. In het collegeprogramma 2018-2022 is de ambitie uitgesproken om in 2022 fietsstad te willen worden. Daarmee geeft Leeuwarden aan de fiets steeds belangrijker te vinden, niet alleen vanwege een betere bereikbaarheid van de stad, maar ook om duurzame mobiliteit en vitaliteit van inwoners en forensen te stimuleren.

De komende jaren gaat Leeuwarden zich op diverse fronten inzetten voor de fiets. Zo wordt er onder andere geïnvesteerd in de fietsinfrastructuur. Er worden nieuwe fietspaden aangelegd en we willen een aantal bestaande fietspaden opwaarderen tot snelfietsroutes. De fiets wordt ook gebruikt als voortransport. Daarom willen we de stallingscapaciteit bij de bushaltes op orde houden en of brengen. Daarnaast moet er meer aandacht uitgaan naar de staat van onderhoud.

Via de werkgeversbenadering wordt de elektrische fiets gestimuleerd als alternatief voor de autoritten. Communicatie is ook voorzien om meer algemene inzichten en issues op te halen bij fietsers en stakeholders (onderwijs, werkgevers, winkels) die zich lenen voor verbetering. We willen actief en open ophalen van reacties om zo gericht te kunnen werken aan acties om de beleving van de fietser te verbeteren.